Advies over transparantie-instrumenten

In Europa wordt nagedacht over en gewerkt aan transparantie-instrumenten die objectiveerbare informatie over opleidingen en instellingen moeten aanleveren. De Vlor onderscheidt drie soorten transparantie-instrumenten: de transparantie-instrumenten van het Bolognaproces, transparantie-instrumenten die leiden tot een classificatie van instellingen en rankings. Bij de laatste categorie wordt niet enkel informatie over de instelling verzameld, maar wordt ook een rangschikking van die instellingen gemaakt op basis van de prestaties van die instellingen op geselecteerde indicatoren. De transparantie-instrumenten van het Bolognaproces hebben hun nut bewezen. Het overleg hierover moet verder gezet worden. Met betrekking tot de ontwikkeling van bijkomende transparantie-instrumenten, vindt de Vlor volgende elementen essentieel in de discussie:
  • Deze instrumenten moeten de diversiteit van het hoger onderwijs in beeld brengen. Dat is een doelstelling waar de raad achter staat. Variatie in profielen is noodzakelijk en maakt net de rijkdom uit van het hoger onderwijs.
  • Deze instrumenten moeten multidimensioneel zijn.
  • Deze instrumenten worden liefst uniform binnen de Europese context ontwikkeld en gebruikt. Alleen zo kunnen deze instrumenten ook voor benchmarking gebruikt worden.
  • Stakeholders moeten duidelijk weten wat het doel van deze instrumenten precies is en wat de intenties van de overheid ermee zijn.
  • Deze instrumenten mogen geen aanleiding geven tot een verhoogde werkdruk en/of planlast.
  • Het doel van deze instrumenten is het verzamelen en ter beschikking stellen van informatie voor verschillende stakeholders. Ze geven beleidsinformatie voor de instelling en de overheid en mogen niet gebruikt te worden als een rankinginstrument.
  • De Vlor moedigt het gebruik van rankings niet aan, maar indien de internationale tendens in het voordeel van rankings zich voortzet, maant de raad aan vooral voorzichtig te zijn met de interpretatie van de resultaten van deze rankings.
  • Deze instrumenten kunnen externe en interne kwaliteitszorg niet vervangen. Hun eerste doelstelling is het verstrekken van informatie.
  • De gebruikte indicatoren bepalen voor een groot stuk de toepasbaarheid en de meerwaarde van transparantie-instrumenten. Overleg hierover met de stakeholders is noodzakelijk.
Download hier het volledige advies (PDF, 171.18KB)