Advies over de conceptnota 'De Lerende Samenleving'

De beleidsnota van de minister van Werk en Sociale Economie voorziet in de oprichting van een platform levenslang leren. Dat platform moet meer synergie brengen tussen de beleidsdomeinen Werk, Economie en Onderwijs op het vlak van vorming en opleiding doorheen de volledige loopbaan. De Vlaamse Regering wil daarmee tot een maximaal bereik komen van loopbaan- en competentieversterkende maatregelen, ongeacht het statuut of het profiel van de mensen. Het moet ook voorkomen dat talent onderbenut blijft. De Vlor bracht al eerder een advies uit met enkele aanbevelingen voor dat platform.