Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholenAdvies over de conceptnota 'Onderwijsbelastingseenheden van de hogescholen: evaluatie en groeipad in meerjarig perspectief'

Het advies reflecteert op de conceptnota van de minister van Onderwijs over de onderwijsbelastingseenheden in de hogescholen. Die conceptnota bevat een visie en een groeipad om de puntengewichten aan te passen van de hogeschoolopleidingen in de studiegebieden "industriële wetenschappen en technologie" (IWT) en "handelswetenschappen en bedrijfskunde" (HWBK). Over meerdere jaren gespreid verhogen de beschikbare middelen voor de hogeschoolopleidingen met 20 miljoen euro.

De Vlor is tevreden dat de overheid ingaat op aanbevelingen uit eerdere adviezen. Zo is het nu duidelijk dat het om bijkomende middelen gaat, die blijvend worden toegekend.  De raad pleit wel voor garanties dat de groeipaden stabiel blijven en dat de instellingen worden toegelaten om te anticiperen. 

De raad vraagt wel om op termijn evenveel middelen te geven aan HWBK als nu worden toegekend aan IWT.  Hij vraagt ook om voorzichtigheid bij het verschuiven van studiegebieden.

Download hier het volledige advies (PDF, 181.17KB)