Curriculum hoger onderwijs

Omwille van de groeiende maatschappelijke verwachtingen, moet het hoger onderwijs werken aan internationalisering, innovatie, employability, burgerschap, democratisering, duurzaamheid, sociaal engagement… Op de een of andere manier moeten deze elementen zich vertalen in het curriculum.

Om afgestudeerden de geschikte competenties mee te geven waarmee zij zich staande kunnen houden in de steeds sneller evoluerende maatschappij, worden bovendien steeds meer eisen gesteld aan datzelfde curriculum. Hoe moeten instellingen hiermee omgaan?

De manier waarop het curriculum ontworpen wordt, bepaalt de relevantie en de kwaliteit van de leerervaring van (alle) studenten. Het is de taak van kwaliteitszorg om die evolutie te bewaken. In Vlaanderen maakt kwaliteitszorg vandaag ook een diepgaande evolutie door: van opleidingsvisitaties en –accreditaties evolueert men naar een accreditatie van instellingen die zelf de regie voeren voor de opleidingsbeoordeling.

zie ook The curriculum in higher education challenged (project)