Deeltijds kunstonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Het Deeltijds Kunstonderwijs (dko), aanvankelijk ondergebracht bij het beleidsdomein cultuur, maakt sinds 1990 deel uit van het onderwijsbeleid. Deze onderwijsvorm wordt sinds dan geregeld vanuit Onderwijsdecreet II en bijkomende besluiten van de Vlaamse Regering. Omdat deze regelgeving ondertussen verouderd is, dringt de Vlor al lang aan op een niveaudecreet dko. Hiervoor hebben meerdere ministers intensief voorbereidend werk geleverd, met verschillende rapporten tot gevolg: Verdieping/ Verbreding schetste in 2008 de perspectieven voor een inhoudelijke vernieuwing van het dko; de conceptnota Kunst Verandert (2011) van minister Pascal Smet was een poging om de uitgangspunten scherp te stellen; in de conceptnota Deeltijds Kunstonderwijs (2015) schetste minister Hilde Crevits haar krachtlijnen voor een niveaudecreet dko. Over de verschillende teksten werd ook het advies van de Vlor gevraagd. Voor de raad is het belangrijk dat het dko ingebed blijft in onderwijs. Hij beschouwt het als een vorm van levenslang en levensbreed leren die bijdraagt tot een sterkere persoonlijkheidsvorming, waarbij de lerende en zijn individueel artistiek leerproces centraal wordt gezet.