Beleidsvoerend vermogen van scholen ontwikkelen; een verkenning

De overtuiging groeit dat alle scholen hun beleidsvoerend vermogen verder moeten ontwikkelen, zodat zij kunnen omgaan met een grotere autonomie en met de uiteenlopende verwachtingen die de samenleving koestert (verkeersopvoeding, milieuzorg, gezondheidseducatie, gelijke kansen bevorderen, leerstoornissen begeleiden, ondernemerschap, participatie, enz.)

In deze probleemverkenning zoekt de Vlor met de medewerking van wetenschappers en praktijkdeskundigen wat beleidsvoerend vermogen van scholen precies inhoudt, en welke factoren de ontwikkeling ervan stimuleren of net afremmen. Welke rol spelen interne aspecten zoals schoolleiding en -bestuur, communicatie, participatie, kwaliteitszorg of deskundigheidsbevordering? En welke invloed hebben externe factoren zoals het overheidsbeleid en de controle, de opleiding en ondersteuning van schoolteams, het personeelsbeleid en de netwerking tussen scholen, op de ontwikkeling van beleidsvoerend vermogen?

Dit boek bevat twaalf bijdragen van deskundigen en een synthesetekst. De synthese bundelt verschillende van hun inzichten en eindigt met concrete aanwijzingen over hoe je beleidsvoerend vermogen kan ontwikkelen.

Deze deskundigen leverden een bijdrage: Antonia Aelterman, René Bouwen, Monica Gather Thurler, Dirk Gombeir, David Hopkins, Sjoerd Karsten, Roland Vandenberghe, Mieke Van Houtte, Fons Van Wieringen, Erik Verbiest, Roland Vermeylen en Raf Verstegen.