Meester over meester? Een probleemverkenning over juridisering en onderwijs

Zit de pedagogische relatie in een juridisch carcan?

Nogal wat onderwijsmensen voelen zich steeds meer overspoeld door regels, niet alleen vanuit de onderwijsoverheid zelf, maar ook vanuit andere maatschappelijke sectoren. Bovendien zijn er meer en meer leerlingen, studenten en ouders die hun rechten opeisen, is er de overheid die maatschappelijke veranderingen wil initiëren via het onderwijs en is er daarenboven een juridisch systeem met eigen wetmatigheden. Om het onderwerp beter in kaart te brengen, organiseerde de Vlaamse Onderwijsraad een probleemverkenning. Praktijkdeskundigen en academici zochten samen naar antwoorden.

Met bijdragen van Koen Van Aeken, Bernard Hubeau, Ann Beckers en Bart Beliën, Bénédicte Beauduin, Machteld Verbruggen en Eric Lancksweerdt.