Advies over de ondersteuning van de basisschool

Directies van basisscholen signaleren al lang het gebrek aan administratieve, beleids- en pedagogische omkadering. Tegelijk wordt van elke basisschool verwacht dat zij over voldoende beleidsvoerend vermogen beschikt om een zelfstandig beleid te voeren. De vraag kan dan ook gesteld worden of de basisscholen met die beperkte omkadering wel in staat zijn om dat beleidsvoerend vermogen te ontwikkelen. De Vlor heeft het gebrek aan administratieve, beleids- en pedagogische ondersteuning in het verleden al verschillende adviezen aangekaart.

Onderzoek bevestigt nood aan meer ondersteuning

In 2010 publiceerde het Rekenhof een onderzoek over de pedagogische en administratieve ondersteuning van basisscholen en secundaire scholen. De onderzoekers roepen daarbij op om de beleidsondersteuning van de basisscholen te versterken. Ook het onderzoek over het bestedingspatroon van personeelsmiddelen in basis- en secundaire scholen voor de invulling van hun administratieve, beleids- en pedagogisch ondersteunende taken (Geert Devos en Melissa Tuyttens) roept de overheid op om werk te maken van de versterking van het administratief, beleids- en pedagogische ondersteunend personeel in basisscholen.

Download hier het volledige advies (PDF, 159.58KB)