Frans leren in de basisschool

In het schooljaar 2008-2009 werden de nieuwe leerplannen Frans geïmplementeerd. Sinds 2004 is Frans in Vlaanderen een verplicht leergebied in het vijfde en zesde leerjaar en mogen basisscholen vreemdetaalinitiatie aanbieden; met voorrang voor Frans.

De Vlaamse Onderwijsraad publiceerde in 2008 Frans leren in de basisschool en wilde hiermee een bewustmakingsproces voor vreemdetalenonderwijs op gang helpen brengen.

Het boek wil schoolteams informatie, vertrouwen en een houvast geven om vroeg te beginnen met talensensibilisering en taalinitiatie Frans en een taalbeleid Frans uit te tekenen op maat van de schoolpopulatie.

Met de implementatie van de nieuwe leerplannen Frans in het vooruitzicht, bracht de Vlor in 2010 het boek opnieuw uit.

Het boek informeert over:

  • de beleidscontext: de wetgeving, de talennota van de minister, Europese beleid voor meertaligheid, de visie van de Vlor;
  • de theoretische achtergrond: talensensibilisering, taalinitiatie, formeel talenonderwijs, de doelstellingen en het taalverwervingproces;
  • de bouwstenen voor een talenbeleid: Waarop letten wanneer men als schoolteam een beleid voor Frans wil uitdenken en uitvoeren?
  • de competentievereisten voor leerkrachten en hoe die op peil brengen of houden: de basiscompetenties, bijscholingen en de rol van pedagogische begeleiding, overheid, nascholing, lerarenopleiding, enz.

Tot slot bevat het talrijke tips, informatiebronnen en inspiratie voor de school- en klaspraktijk. Het is geen handboek of handleiding, maar het houdt de blik wel altijd op de praktijk gericht. Om de herkenbaarheid te verhogen zijn bijvoorbeeld ook praktijkverhalen doorheen de hoofdstukken geweven. Opgelet: dit boek gaat niet in op de specifieke Brusselse situatie.