kandidaatstelling mandaat cursist Raad Levenslang en Levensbreed Leren

Geef hier een kort overzicht van de opleiding(en) die u volgt/volgde en van de instelling(en) waar u de opleiding(en) volgt/volgde.
Beschrijf hier kort waarom u wenst te zetelen als vertegenwoordiger van de cursisten.