Bijdragen aan School <3 onderzoek: onderzoekers

Je kan op deze inspiratiedag op verschillende manieren in gesprek gaan met onderwijsprofessionals: via een presentatie van uw onderzoek, een pitch, een rondetafelgesprek, … Vanaf nu kan je een of meer voorstellen indienen. We verwelkomen alle types van onderzoek met relevantie voor de praktijk: praktijkgericht, beleidsgericht, fundamenteel of actieonderzoek, kort- of langlopend, in het kader van een masterscriptie of een lopend of afgerond doctoraatsonderzoek, al of niet met betrokkenheid van de praktijk, onderzoek door leraren(teams) zelf, enzovoort.

Voor de voorstelling van onderzoek op de inspiratiedag ‘school ♡ onderzoek’ zijn de volgende formats voorzien:

 1. Presentatie + dialoog (90 min.):
  Een of meer onderzoekers stellen resultaten voor en gaan erover in interactie met het publiek. Dat laatste is essentieel. Geef in je voorstel aan hoe je de interactie zal vormgeven. Ga ook in de op de betrokkenheid van de praktijk voor, tijdens of na het onderzoek en valorisatiemogelijkheden. Een gezamenlijk voorstel van verschillende onderzoekers die rond een gemeenschappelijk thema werken (symposium), is zeker welkom.
 1. Pitch (10 min.) :
  Een onderzoeker stelt kort de resultaten van afgelopen onderzoek of ideeën voor nieuw onderzoek voor. Ook de praktijkrelevantie staat hier centraal. Feedback op een pitch uit de praktijk kan de onderzoeker inspireren. We proberen in een sessie van 45 minuten 4 pitches te laten doorgaan over een gelijkaardig thema.
 1. Praatcafé (rondetafel of speeddate met de praktijk):
  Onderzoekers en onderwijsprofessionals gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwijsthema, beide vanuit hun eigen kennis en ervaring. Het vertrekpunt is een leervraag uit de praktijk of een inzicht uit onderzoek. Dit krijgt vorm als een rondetafelgesprek of een speeddate, afhankelijk van het aantal deelnemers en de duurtijd (te bepalen). Geef in je voorstel aan voor welk(e) thema(‘s) je in gesprek wenst te gaan.
 1. Poster:
  Je stekt je onderzoek op overzichtelijke wijze voor op een poster (formaat A0).
 1. Professionaliseringssessie (45 min.):
  Een ruime groep onderwijsprofessionals krijgt input over hoe ze onderzoek op het spoor kunnen komen en gebruiken. Bijvoorbeeld: wat zijn bronnen voor onderzoek? Hoe kan ik de bruikbaarheid van onderzoeksresultaten voor mijn praktijk inschatten? Hoe kan ik zelf een onderzoeksvraag stellen?

Ben je overtuigd?

Vul het onderstaande formulier in en stuur het als Word-document uiterlijk op 22 november 2019 naar schoolhartjeonderzoek@ond.vlaanderen.be. Je kan meerdere voorstellen indienen, maar graag een formulier per voorstel.

De ingediende voorstellen worden gelezen in functie van praktijkrelevantie en interactief karakter. Je hoort uiterlijk op 7 januari 2020 of uw voorstel geselecteerd is samen met meer gerichte instructies over het format.

Vragen of meer info? Aarzel niet om contact op te nemen: marleen.colpin@vlor.be of katrijn.ballet@ond.vlaanderen.be