School ❤ Onderzoek: tweede editie

Interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden in hun dagelijkse werking. Om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken, organiseren het departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad voor de tweede maal een interactieve inspiratiedag .

Ook deze keer gaat het om de ontmoeting, inspiratie en kennisdeling tussen lerarenteams, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoek(ers). We willen dat bereiken via verschillende lezingen, workshops en discussietafels.

Wil jij als onderzoeker of vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan deze inspiratiedag? Dien voor 22 november 2019 een voorstel in.

Voor onderzoekers

Voor onderwijsprofessionals

Voor intermedairen (pedagogische begeleiders, ondersteuners, vakbondsafgevaardigden, … )