School ❤ Onderzoek: tweede editie

Inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden voor een kwaliteitsvolle dagelijkse werking. Daarom willen we de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken.

Het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad organiseren op 8 maart 2021 voor de tweede maal School ❤ Onderzoek, een inspiratiedag voor leraren en onderzoekers. Deze editie was oorspronkelijk gepland op dinsdag 26 mei 2020. Naar aanleiding van de corona-epidemie en de daaropvolgende maatregelen stelden we de studiedag uit en zochten een alternatief. Het wordt een online versie!

Ook deze keer gaat het om inspiratie en kennisdeling tussen lerarenteams, schoolleiders, begeleiders, lerarenopleiders en onderzoek(ers). We willen dat bereiken via verschillende online activiteiten.

Naast twee plenaire lezingen organiseren we twee rondes van parallelsessies waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals hun onderzoek en goede praktijken toelichten. Daarnaast voorzien we een digitale beurs, waar we posters, powerpointpresentaties, filmpjes, … zullen delen.