Voorstellen om de leercultuur te verbeteren

In navolging van de Skills Study van de OESO, bereidt de Vlor een advies voor waarin hij een aantal voorstellen zal formuleren om de leercultuur in Vlaanderen te verbeteren. Het advies zal niet alleen concrete aanbevelingen doen voor het volwassenenonderwijs. Leercultuur hangt immers sterk samen met leerplezier en overschrijdt dan ook de grenzen van het volwassenenonderwijs.

Het advies wil wijzen op de noodzaak om van levenslang leren een evidentie te maken. Naast een meer flexibel aanbod kan leren op de werkplek misschien een uitkomst bieden en tegelijk van bedrijven lerende organisaties maken. We bekijken ook waar verder onderzoek nodig is.