Voorstellen nieuwe onderwijskwalificaties secundair onderwijs

Op vraag van AHOVOKS bereidt de Vlor een advies voor over twee voorstellen voor nieuwe onderwijskwalificaties:

  • Dierenverzorgingstechnieken (3de graad, dubbele finaliteit tso)
  • Printmediatechnieken (3de, dubbele finaliteit tso)

en daaraan gerelateerde actualiseringen van inhoudelijk verwante structuuronderdelen en onderwijskwalificaties.