Thema’s voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Advies met kennisvragen als input voor OBPWO 2022

Met dit advies draagt de Vlor bij aan de eerste inventarisatie van kennisvragen in voorbereiding op de themazetting voor OBPWO 2022. Naast andere stakeholders kreeg de Vlor de vraag om daaraan bij te dragen.

In het najaar zal de Vlor nog formeel advies geven over de themazetting waarna de Vlaamse Regering finaal beslist.