Sociale inclusie van kansengroepen Advies over sociale inclusie van kansengroepen

Studenten uit kansengroepen lijken minder vaak te participeren aan het aanbod extra-curriculaire activiteiten (bijvoorbeeld cultuur en sport) van de studentenvoorzieningen, aan het studentenverenigingsleven, en/of aan formele participatieorganen in de hogeronderwijsinstellingen. Dit bemoeilijkt niet alleen hun studentikoze integratie, maar kan ook onrechtstreeks een negatief effect hebben op hun slaagkansen en studierendement. 

In dit advies brengt de Vlor drempels rond sociale inclusie van kansengroepen in kaart en formuleert hij hierrond aanbevelingen. De centrale vragen zijn:

  • Moet sociale inclusie gestimuleerd worden?
  • En zo ja, hoe kan dit worden gerealiseerd?