Relanceplan hoger onderwijs

De Vlaamse Regering kwam met een relanceplan naar buiten om na de coronacrisis de Vlaamse welvaart en het welzijn van Vlamingen te versterken. Voor het beleidsdomein Onderwijs wordt er gesproken over een “remontada”. De bedoeling is immers om met het Vlaamse onderwijs een voorsprong te maken en er beter uit te komen dan voorafgaand aan de coronacrisis.

In dit advies buigt de Vlor zich over het relanceplan voor het hoger onderwijs in het bijzonder. Voor het hoger onderwijs wordt er via een voorsprongfonds 60 miljoen euro geïnvesteerd in:

  • de implementatie en ondersteuning van blended learning;
  • de uitbouw van een innovatief aanbod hoger onderwijs dat nog beter inspeelt op de (toekomstige) noden van de arbeidsmarkt;
  • de reflectie van hoger onderwijsinstellingen over de eigen onderwijsorganisatie.