Memorandum

In zijn memorandum beschrijft de Vlaamse Onderwijsraad zijn verwachtingen van een toekomstig onderwijsbeleid.

De Vlor stelt vast dat de samenleving veel van het onderwijs verwacht. Het moet de persoonlijke ontwikkeling bevorderen, het sociale weefsel versterken en bijdragen tot de economische ontwikkeling. Om op die uitdagingen te kunnen inspelen moet de volgende regering onderwijs hoog op de beleidsagenda zetten, meer investeren en een dynamisch onderwijsbeleid voeren waarin ze de onderwijswereld voluit betrekt.

Het memorandum beschrijft de belangrijkste evoluties in de maatschappelijke context waarin onderwijs functioneert en distilleert daaruit enkele strategische doelen:

 • het gelijkekansenbeleid verbreden
 • een continuüm aan onderwijszorg
 • klemtoon op competenties
 • onderwijs aantrekkelijker maken
 • studiesanctionering en EVC

Daarna spreekt de Vlor zich eveneens uit over hoe de overheid mensen en middelen kan inzetten om die doelen te proberen realiseren. Het memorandum snijdt negen thema's aan:

 • de onderbouwing van het onderwijsbeleid
 • kwaliteitszorg en –bewaking
 • de financiering van onderwijs
 • aangepaste infrastructuur
 • positie en rechten van wie leert
 • het lerarenberoep en het schoolteam
 • de regelgeving in het onderwijs
 • schoolbesturen
 • de verantwoordelijkheid van de ouders

Aan de uitgewerkte tekst van het memorandum gaat een samenvatting vooraf waarin de strategische doelen en de beleidsinstrumenten (mensen en middelen) kernachtig zijn opgesomd. Na de verkiezingen zal de Vlor verschillende voorstellen uit deze algemene visie concreter invullen.

Download hier het volledige advies (PDF, 178.34KB)