Het basisonderwijs als aantrekkelijke en professionele werkplek

De Vlor vraagt al langer om een versterking van het basisonderwijs en dit vanuit de specificiteit en de eigenheid van dit basisonderwijs, zoals die ook verwoord is in het advies over de tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs.

Dit nieuwe advies wordt opgehangen aan de bezorgdheid over de kwaliteit van het basisonderwijs. Als insteek geldt het basisonderwijs als aantrekkelijke en professionele werkplek.