Gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven Advies naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie centrale toetsen

De krijtlijnen voor het toekomstige beleid over de gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven krijgen steeds verder vorm. Ondertussen zijn ook de resultaten beschikbaar van de haalbaarheidsstudie die in opdracht van de overheid gebeurde. De raad gaat na hoe die resultaten zich verhouden tot de keuzes die de overheid maakt en nog moet maken. De raad staat ook stil bij de manier waarop het beleidstraject verloopt.   

Het advies bouwt verder op een eerder advies over de voorwaarden voor kwaliteitsvolle proeven in onderwijs.