Gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven

De beleidsnota Onderwijs voorziet de introductie van gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde toetsen in het basis- en secundair onderwijs. Dat is een strategisch belangrijke vernieuwing met een grote impact op het onderwijs en iedereen die erbij betrokken is. Met dit advies neemt de Vlor het initiatief om een aantal essentiële strategische randvoorwaarden op de agenda te zetten.