Decretaal kader Vlaamse toetsenAdvies over het voorontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen

De Vlaamse Regering hechtte haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs. Die moeten de onderwijskwaliteit versterken en monitoren. Het decreet bepaalt dat de deelname eraan verplicht is en regelt de uitzonderingen op deze verplichting. Het regelt het doel van de Vlaamse toetsen en bepaalt voor welke einddoelen ze ingezet worden.

Op eerdere momenten in het beleidsproces gaf de Vlor al advies over de Vlaamse toetsen.