Beleidsnota Onderwijs

In zijn beleidsnota geeft de nieuwe minister van Onderwijs Ben Weyts inkijk in zijn plannen voor het onderwijsbeleid van de regeerperiode 2019-2024. De vijf beleidsprioriteiten daarin zijn:

  • Onderwijs van topkwaliteit met maximale leerwinst voor iedere lerende;
  • Voldoende sterke, professionele en gemotiveerde leraren aantrekken en behouden door het beroep de waardering te geven die het verdient;
  • Elk kind op de juiste plaats in ons onderwijs krijgen door te voorzien in de nodige begeleiding;
  • Investeren in aangename leer- en werkplekken met voldoende capaciteit voor elke lerende;
  • Het hoger onderwijs op topniveau houden maar grenzen stellen aan een te doorgedreven flexibilisering. 


Die vijf thema’s stemmen overeen met de beleidsprioriteiten die de Vlor had geformuleerd in zijn memorandum. Maar de Vlor vraagt de minister wel om enkele essentiële aanvullingen die hij best meeneemt in de verdere uitwerking van zijn beleid:

  • De (terechte) versterking van het taalonderwijs mag niet ten koste gaan van de aandacht voor brede persoonsvorming in onderwijs;
  • Ambitieus onderwijs moet gekoppeld worden aan positieve leertrajecten die leerlingen aanzetten tot een ambitieus opleidingstraject gebaseerd op succeservaringen in een positief leer- en leefklimaat;
  • Een armoedebeleid moet leiden tot een integrale aanpak binnen een gelijke kansenbeleid in alle onderwijsniveaus;
  • Levenslang en levensbreed leren moet sterker gestimuleerd worden;
  • Om de kwaliteit van het onderwijs te versterken, moet de overheid ervoor zorgen dat  onderwijsinstellingen ook zelf de motor kunnen zijn van een krachtig kwaliteitsbeleid.

De Vlor lanceert deze essentiële aanvullingen als een uitnodiging voor een verdere dialoog bij de uitrol van de verschillende beleidslijnen. De raad zal de komende maanden verder werken op meerdere thema’s uit de beleidsnota.

Download hier het volledige advies (PDF, 387.31KB)