Beleidsbrief Onderwijs 2018-2019

In deze beleidsbrief geeft minister Crevits haar beleidsprioriteiten mee voor het laatste werkjaar van de legislatuur.

Volgens de Vlor moeten deze thema’s nog prioritair aangepakt worden in de resterende maanden:

  • het Plan basisonderwijs;
  • bijsturingen aan het decreet dko;
  • de aanloopfase in duaal leren;
  • de contractstage voor de professionele bachelor verpleegkunde
  • het taalbeleid in het hoger onderwijs;
  • het loopbaandebat;
  • het lerarentekort;
  • een plan van aanpak om de zorgcontinuïteit voor jongeren uit de internaten van het GO! en uit de internaten met permanente openstelling te realiseren.

Daarnaast moet er ingezet worden op de implementatie van nieuwe regelgeving. Hiervoor gaat de raad verder in op de randvoorwaarden die hij vorig jaar formuleerde: tijd, ondersteuning, middelen, draagvlak en participatief beleid, monitoring, impactmeting en evaluatie, langetermijnperspectief en communicatie.

Download hier het volledige advies (PDF, 167.35KB)