Advies over opleidingskaarten voor DBSO-kwalificatiegetuigschriften 'kermismedewerker' en 'kermiswerker'

De Raad Secundair Onderwijs van de Vlor heeft twee nieuwe opleidingskaarten opgesteld voor de DBSO-opleidingen ‘kermiswerker' en ‘kermismedewerker'. Als de centra voor deeltijds secundair onderwijs een DBSO-kwalificatiegetuigschrift met die benamingen willen uitreiken, moeten ze hun opleiding afstemmen op deze opleidingskaarten. De raad adviseert de minister om beide opleidingskaarten goed te keuren.

Ze zijn allebei als bijlage bij het advies gevoegd. Een overzicht van alle DBSO-opleidingskaarten vindt u bij ‘Publicaties' rubriek ‘Secundair Onderwijs'.

Download hier het volledige advies (PDF, 31.67KB)