Aanpassingen aan de opleidingskaart verzorgende/zorgkundige

De meest recente federale wetgeving stelt dat zorgkundigen voortaan een bijkomend aantal verpleegkundige handelingen mogen stellen die worden gedelegeerd door een verpleegkundige. Om die reden paste de Vlor de opleidingskaart aan voor de lineaire dbso-opleiding voor verzorgende/zorgkundige. Op die manier kunnen leerlingen in de toekomst een kwalificatie behalen die garandeert dat ze als zorgkundige alle verpleegkundige handelingen mogen stellen die een verpleegkundige naar hen delegeert.

Download hier het volledige advies (PDF, 261.72KB)