Advies over onderwijs aan lerenden met specifieke noden

De Vlor zal een advies formuleren over de richting waarin het onderwijs aan kinderen en jongeren met specifieke noden moet evolueren. Hij wil op die manier enkele krachtlijnen meegeven voor de ontwikkeling van een nieuw begeleidingsdecreet.

Heel wat stakeholders voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van dit decreet: scholen, leerkrachten, ondersteuners, ouders en leerlingen, zowel in het gewoon als het buitengewoon onderwijs, maar zeker ook het maatschappelijke middenveld.

Bij de voorbereiding van het advies gaat de Vlor in dialoog met al deze betrokkenen om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft op vlak van onderwijs aan kinderen en jongeren met specifieke noden.