Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Op vraag van minister Frank Vandenbroucke gaf de Vlor advies over een een lijst opleidingen die het resultaat is van de screening van de bestaande opleidingen in de rubriek ‘Handel en administratie'.

Deze adviesvraag kadert in de omvormingsoperatie van niet-modulaire naar modulaire DBSO-opleidingen. In de volgende fase, zodra de Vlaamse Regering de definitieve lijst met opleidingen heeft vastgelegd, worden de modulaire opleidingenstructuren vastgelegd.

De overheid stelt 9 opleidingen voor, enerzijds gericht op de administratie en anderzijds op de verkoop. De Vlor aanvaardt het voorstel van de overheid wat de administratieve opleidingen aangaat en vraagt twee bijkomende opleidingen: boekhouding en bouw. Wat de verkoopsgerichte opleidingen betreft, adviseert de Vlor om vier opleidingen te weerhouden: aanvuller, kassier, verkoper en winkelbediende. Het certificaat van winkelbediende is het uitgangspunt.

Wat de overige opleidingen betreft, kan de Vlor zich vinden in de schrapping van de opleiding tot bewakingsagent en vraagt hij om de opleiding tot host(ess) niet te schrappen. Hij vraagt om deze laatste voorlopig onder te brengen in een andere, nog te screenen rubriek. De toeristische sector werd immers niet geraadpleegd.
Download hier het volledige advies (PDF, 133.31KB)