Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het DBSO (Voeding-Horeca)

De Vlor geeft advies over een lijst opleidingen in het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO). De lijst vloeit voort uit de screening van de bestaande opleidingen in de rubriek Voeding-horeca. Dit advies past in de omvormingsoperatie van niet-modulaire naar modulaire DBSO-opleidingen. Nadat de Vlaamse Regering de definitieve lijst met opleidingen heeft opgesteld, worden de modulaire opleidingenstructuren vastgelegd.

De overheid stelt 27 opleidingen voor, die op basis van een inhoudelijke verwantschap in een aantal clusters kunnen ingedeeld worden: bakkerij- en slagerijopleidingen, opleidingen gericht op de voedingsindustrie en horecaopleidingen.

De Vlor volgt grotendeels het voorstel van de overheid. Hij geeft echter ongunstig advies bij de schrapping van de opleiding tot bakkersgast, de oprichting van de opleiding tot medewerker snackbar, taverne, sneldienstrestauratie en de schrapping van de opleiding tot zaal- en keukenmedewerker.

Download hier het volledige advies (PDF, 57.78KB)