Advies over het voorstel van de lijst opleidingen en opleidingenstructuren voor het dbso

De Vlor gaf een ongunstig advies over het voorstel van nieuwe opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso). De raad wil de uitrol van de beroepskwalificaties afwachten alvorens nieuwe opleidingen goed te keuren of de inhouden van bestaande opleidingen te wijzigen. Hij stelt ook voor om de modularisering van het dbso stop te zetten tot de beroepskwalificaties klaar zijn. Hij vindt dat het geen zin heeft om nieuwe opleidingen goed te keuren op basis van voorlopige referentiekaders en ze dan over afzienbare tijd opnieuw te wijzigen op basis van beroepskwalificaties. Bovendien komen nog te screenen rubrieken (o.a. Personenzorg) aan bod in de prioriteitenlijst van de ministers van Werk en Onderwijs. Tot slot vraagt de Vlor met aandrang om de programmatiestop voor het dbso op te heffen omdat die het voor centra deeltijds onderwijs onmogelijk maakt om vlot in de spelen op regionale behoeften.
Download hier het volledige advies (PDF, 111.43KB)