Advies over het voorontwerp van decreet onderwijsinspectie 2.0

De overheid zette de voorbije maanden een beleidsproces op met het oog op de uitwerking van een referentiekader voor onderwijskwaliteit. Het voorontwerp van decreet bevat een juridische basis voor het referentiekader voor onderwijskwaliteit, een nieuw doorlichtingsscenario, een gewijzigde procedure voor de voorlopige erkenning van nieuwe instellingen en/of vestigingsplaatsen en/of structuuronderdelen, de samenwerking met de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken en de rechtspositieregeling van de leden van de onderwijsinspectie. De Vlor ziet positieve basisprincipes in het voorontwerp. De nieuwe invulling van de opdrachten van de inspectie erkent de onderwijsinstellingen als de centrale actoren om een kwaliteitsbeleid uit te tekenen. De Vlor vraagt wel om deze basisprincipes consequent door te trekken in alle onderdelen van het voorontwerp.
Download hier het volledige advies (PDF, 218.22KB)