Advies over het NVAO-voorstel voor een nieuw accreditatiestelsel

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een concept klaar voor de nieuwe beoordelingskaders. In zijn advies poneert de Vlor aandachtspunten voor een nieuw systeem van kwaliteitszorg. Hij zet zijn bezorgdheden over het NVAO-voorstel op een rij en formuleert alternatieven. De raad zal een nieuw advies uitbrengen zodra de Vlaamse overheid een definitieve keuze heeft gemaakt.

Download hier het volledige advies (PDF, 72.58KB)