Advies over de uitdagingen en kansen voor het hoger onderwijs van de toekomst

Een aantal jaar geleden (2012) werkte de Vlor een advies af over de uitdagingen voor het hoger onderwijs voor de 21ste eeuw. Vandaag werkt de Vlor aan een actualisering van dit advies. Hoe kan het hoger onderwijs omgaan met de maatschappelijke uitdagingen van vandaag?