Advies over de erkenning van nieuwe structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs

De Raad Secundair Onderwijs heeft op vraag van minister Frank Vandenbroucke een positief advies gegeven over de erkenning van twee nieuwe specialisatiejaren in het studiegebied Personenzorg: Integrale veiligheid (TSO) en Veiligheidsberoepen (BSO). Deze opleidingen zijn gericht op tewerkstelling in de private en publieke veiligheidssector.

Veiligheidsberoepen (BSO) In dit BSO-specialisatiejaar kunnen leerlingen naast het diploma secundair onderwijs drie attesten behalen:

 • het algemeen bekwaamheidsattest “bewakingsagent”,
 • het attest “gemeenschapswacht”, en
 • het attest “voetbalsteward”.

Met deze attesten krijgen de afgestudeerde BSO-leerlingen toegang tot het private veiligheidsberoep “bewakingsagent” (uitvoerend personeel in een bewakingsfirma of een interne bewakingsdienst), de functie van voetbalsteward en een aantal publieke veiligheidsberoepen.

De Vlor vraagt duidelijkheid over welke attesten toegang geven tot de publieke veiligheidsfuncties. Afgestudeerde BSO-leerlingen moeten toegang krijgen tot alle functies in het kader van de gemeenschapswacht, vindt de raad.

Integrale veiligheid (TSO) In dit TSO-specialisatiejaar behalen de leerlingen, naast het studiegetuigschrift derde leerjaar derde graad TSO:

 • het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • het bekwaamheidsattest leidinggevende type B
 • een officiële vrijstelling op enkele selectieproeven voor toelating tot de politieschool.

Het is de raad niet duidelijk voor welke van de vier selectieproeven vrijstelling behaald kan worden. Hij vraagt dat vrijstelling mogelijk is voor drie proeven: de proef cognitieve vaardigheden, de persoonlijkheidsproef en de medische en fysieke proef.

De afgestudeerden krijgen ook een vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding tot het brevet van brandweerman. Als de afgestudeerde de sollicitatieprocedure met succes doorloopt, zou hij dankzij deze vrijstelling meteen de bezoldigde stage bij de brandweer kunnen aanvatten. Na de stage wordt het brevet van brandweerman uitgereikt.

Maatschappelijke en economische behoefte De Vlor erkent dat de voorgestelde opleidingen inspelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De federale overheid wil de toegang tot de diverse veiligheidsberoepen stroomlijnen en zou graag opleidingen voor veiligheidsberoepen in het secundair onderwijs laten inrichten.

Duidelijkheid nodig De Vlor vraagt de overheid om duidelijke studierichtingprofielen op te stellen en duidelijkheid te verschaffen over specifieke zaken, zoals:

 • de modaliteiten voor het verkrijgen van het “attest psychotechnische proef”;
 • de minimumleeftijd van de leerling bij de start van de opleidingen;
 • de invulling van de stages;
 • de verschillende attesten die de leerling kan behalen;
 • de impact van de federale regelgeving op de Vlaamse onderwijsregelgeving.
Download hier het volledige advies (PDF, 220.83KB)