Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2016-2017

Het werkjaar 2016-2017 is een scharnierjaar. De legislatuur is halfweg. Dat betekent dat de dossiers die in hun definitieve plooi moeten vallen, nu ver genoeg moeten staan in de beleidsvoorbereiding. In zijn advies over de beleidsbrief Onderwijs geeft de Vlor een aantal opmerkingen bij specifieke beleidsinitiatieven. In het algemeen vraagt de raad bijkomende inspanningen voor het basisonderwijs, het volwassenenonderwijs, het ondersteuningsmodel en het inschrijvingsbeleid in het leerplichtonderwijs. De Vlor schaart zich achter heel wat beleidsinitiatieven die al op de rails staan. Maar de raad vraagt daar wel op korte termijn meer duidelijkheid over zodat onderwijsinstellingen zich kunnen voorbereiden om dat beleid op een kwaliteitsvolle manier te implementeren. Daarnaast geeft de Vlor een aantal opmerkingen mee over het beleidsdesign. De veelheid aan beleidsinitiatieven vraagt voldoende afstemming qua inhoud en pilootprojecten moeten voldoende geëvalueerd worden. Over heel wat van de beleidsinitiatieven, bracht de Vlor al advies uit in vroegere fases. De raad vraagt om bij de vertaling in regelgeving voldoende rekening te houden met die adviezen.
Download hier het volledige advies (PDF, 283.5KB)