Advies over de beleidsbrief Onderwijs 2013-2014

De Vlor bracht advies uit over de laatste beleidsbrief van minister Pascal Smet. De raad maakt daarbij geen evaluatie van de afgelopen legislatuur maar geeft enkele kritische voorwaarden voor de resterende tijd. De Vlor stelt vast dat de minister een ambitieuze beleidsbrief voorlegt. Ambitieuze doelstellingen zijn belangrijk, maar zo dicht bij het einde van de legislatuur is ook realisme nodig. Om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren, is voldoende tijd, middelen en draagvlak nodig. Verder wijst de Vlor op de kritische voorwaarden om de laatste beleidsdoelstellingen realiseren.
Download hier het volledige advies (PDF, 162.74KB)