Advies over Beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2006-2007

In Voortbouwen en vooruitzien, Beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2006-2007 kondigt minister Vandenbroucke talrijke initiatieven aan. Van veel aangekaarte thema's beaamt de Vlor dat het wenselijk is om ze aan te pakken. Al fronst hij wel de wenkbrauwen bij de haalbaarheid van de timing.

De minister plaatst het onderwijs in zijn beleidsbrief nadrukkelijk in een brede maatschappelijke context. Steeds sterker verwacht de samenleving dat het onderwijs allerlei maatschappelijke doelstellingen realiseert uit beleidsdomeinen zoals welzijn, verkeer, cultuur en vooral werkgelegenheid. Het onderwijs houdt rekening met die verwachtingen en zal dat blijven doen. Maar de Vlor beklemtoont dat onderwijs een eigen dynamiek en opdracht heeft: het moet jonge mensen leren omgaan met normen en waarden en met cultuurverschillen en het moet bijdragen tot hun integratie in de samenleving. Daarom vraagt de raad de overheid om het evenwicht te bewaken tussen die opvoedende opdracht en maatschappelijke doelstellingen zoals aansluiting op de arbeidsmarkt.

Prioriteiten Dit schooljaar wil de minister in elk geval zeven grote thema's aanpakken:

  • financiering leerplichtonderwijs,
  • financiering hoger onderwijs,
  • leren en werken,
  • het spijbelbeleid,
  • het talenonderwijs,
  • leerzorg en kwaliteit van de scholen.
De hervorming van het volwassenenonderwijs hoort volgens de Vlor ook in dat rijtje prioritaire thema's thuis. Een nieuw decreet moet het volwassenenonderwijs in staat stellen goed en flexibel in te spelen op allerlei veranderingen.

De Vlor stelt echter vast dat de minister nog in veel andere onderwijsniveaus en -sectoren veranderingen wil doorvoeren. De raad gaat in zijn advies kort in op sommige thema's of verwijst naar recente of toekomstige adviezen. Enkele voorbeelden zijn professionalisering van schoolleiding, informatierijke schoolomgeving in het leerplichtonderwijs, participatie, loopbanen van leraren, burgerzin stimuleren, basismobiliteit, enz. Dat alles realiseren in een schooljaar is niet mogelijk. De raad vindt het belangrijk dat hervormingen grondig overlegd en zorgvuldig voorbereid worden.

Download hier het volledige advies (PDF, 208.96KB)