Aan de slag met de ideeën uit het werkveld over de leraar

In december zal de Vlor een advies uitbrengen over het thema ‘de professionalisering van de leraar’. Dat vloeit verder uit het participatieve en innovatieve project ‘De leraar op school en in de samenleving’. De werkgroep die het advies momenteel voorbereidt, vertrekt vanuit de ideeën over de leraar en het lerarenberoep die iedereen vorig jaar kon geven op het platform deleraar.vlor.be. Daarnaast laat hij zich ook inspireren door het lerarenpanel binnen het project ‘De leraar’. Dat zal zich - vanuit het perspectief van de leraar - ook buigen over de ideeën op het platform.  

Op die manier gaat de Vlor aan de slag met de rijke  input vanuit het werkveld.

De werkgroep focust zich op ‘professionalisering’. Daaronder verstaan we alle mogelijke vormen en methodieken (formeel en informeel, extern en intern, aanbod- en vraaggestuurd) waarmee leraren hun competenties kunnen verbreden en verdiepen.

Eindbalans van het ideeënplatform

Het ideeënplatform stond eind vorig schooljaar zes weken lang open voor alle onderwijsprofessionals en de brede bevolking. We schotelden de bezoekers van het platform drie vragen voor. In totaal werden 336 ideeën en 449 reacties op het platform gepost. Vooral de themavraag over de ‘leer- en werkplek’ kon op veel ideeën rekenen. 

Na zes weken, tot en met 6 juni, noteerden we bijna 1.000 geregistreerde gebruikers en meer dan 5.500 unieke bezoekers. We verzamelden zo’n 350 ideeën en 450 reacties. Ruim de helft van de geregistreerde bezoekers (512) waren leraren. Ook schooldirecteurs (111) en onderwijsprofessionals werden vlot bereikt. De Vlor is het werkveld dankbaar voor de vele sterke en constructieve ideeën.

De gebruikers konden hun ideeën linken aan een aantal vooraf gedefinieerde thema's.

We vroegen de gebruikers ook om aan te geven – indien ze in een school werkzaam waren – in welke gemeente hun school gelegen was. De grootsteden waren sterk vertegenwoordigd. De meest aanwezige gemeente was Gent (75 gebruikers), gevolgd door Antwerpen (66 gebruikers) en Brugge (29 gebruikers). De gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waren met in totaal 33 gebruikers ook goed vertegenwoordigd. In totaal gaven 641 gebruikers de gemeente op van de school waarin ze werken. 40,7% van hen werkten in de 13 Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout). Toch valt de ruime geografische spreiding op. Gebruikers uit de Vlaamse Ruit (Gent-Antwerpen-Leuven-Brussel) waren prominent aanwezig, maar we vonden evengoed gebruikers uit West-Vlaanderen, de Kempen of Limburg terug.