workshops studiedag: Evaluatiepraktijk en -beleid in secundair en hoger onderwijs

Een woordje uitleg bij de workshops. Je volgt 2 workshops en geeft ook een reservekeuze op.

1 Principes om een evaluatiebeleid vorm te geven en in stand te houden

Nele Van de Maele (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Annelies Vanderbeke & Bieke De Vrieze (Universiteit Gent)

Een evaluatiebeleid zorgt ervoor dat het voor alle betrokkenen helder is wat kwaliteitsvolle evaluatie is. Hoe komen we tot een dergelijke visie op evalueren? Wat zijn de principes van kwaliteitsvol evalueren in een secundaire school en in hoger/universitair onderwijs? Hoe zorg je ervoor dat dit beleid doorstroomt naar alle lesgevers/docenten zodat het een concrete vertaling krijgt in de onderwijspraktijk?  Wat zijn actuele tendensen in het onderwijs die een invloed kunnen hebben op het evaluatiebeleid van morgen?

2 Overgang van secundair naar hoger onderwijs: samen werken aan kwaliteitsvolle evaluatie

Mark Verbelen (GO!) en Griet De Nys & Alexandra Danneels (HOGent)

Hoe wordt er geëvalueerd in het secundair onderwijs en hoe in het hoger onderwijs? Wat zijn de verschillen en de gelijkenissen? Kunnen we door aanpassingen in de wijze waarop we evalueren er samen voor zorgen dat de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs vlotter verloopt?

3 Eigenaarschap van het hele proces van leren en evalueren

Raf Boelen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Jan Royackers (Schoolmakers)

Voor je als leerling tot het afleggen van een toets of examen, in welke vorm dan ook, komt, moet je plannen en studeren. In welke mate hebben leerlingen hun eigen leerproces in handen? Welke kennis en vaardigheden ontwikkelen ze best van jongs af aan om hun kansen op slagen in het hoger onderwijs te vergroten? Op welke manier werken secundaire scholen aan eigenaarschap van leren? Zet men dit proces verder in het hoger onderwijs? Hoe gebeurt dat dan?

4 Multiple choice examen met giscorrectie of hogere cesuur

Dries D’haese (ExCEL) en Luc Van de Poele (Universiteit Antwerpen)

Een examen met multiple choice vragen  is een gangbare evaluatievorm in het hoger onderwijs. Er wordt vaak gecompenseerd voor vragen die studenten juist hebben beantwoord door te gokken. Vroeger gebeurde dat  veelal aan de hand van giscorrectie, maar recentelijk vindt er steeds meer een shift plaats naar een hogere cesuur. Wat houdt deze evaluatievorm precies in? Wanneer is het wenselijk om die in te zetten? Hoe kunnen lerenden zich hierop voorbereiden?

5 Geïntegreerd evalueren

Kristien Bruggeman (LAB-school) en An Verburgh (UCLL Hogeschool)

Het geleerde kunnen toepassen naar een nieuwe situatie, context, of omgeving is een belangrijk doel van onderwijs. Om dat te kunnen bevorderen, wordt er vaak ook voor de evaluatie gebruik gemaakt van geïntegreerde evaluatievormen waarin verschillende kennis en vaardigheden samen worden geëvalueerd. Wat houdt deze evaluatievorm precies in? Wanneer is het wenselijk om die in te zetten? Hoe kunnen lerenden zich hierop voorbereiden?

6 Peerassessment bij groepswerk stapsgewijs opbouwen: wat kan je doen?

Stijn Vanhoof (Karel de Grote Hogeschool) en Leen De Roover (Ursulinen Mechelen)

Peerassessment wordt vaak ingezet bij groepswerk om tot een eerlijk oordeel te komen. Toch geven leraars en docenten aan dat het niet altijd oplevert wat ze willen. Bijvoorbeeld, harde werkers durven geen slechte score te geven aan de ‘meesurfers’ van hun groepje. Of ze geven op een ongelukkige manier feedback en er ontstaan moeilijke, onderhuidse conflicten.

In deze sessie stellen we een stapsgewijze aanpak voor om van peerassessment een meerwaarde te maken. We vergelijken de situatie in het hoger met die van het secundair onderwijs en onderzoeken samen met de deelnemers hoe we beide nog meer op elkaar kunnen afstemmen.