Wat doet de Vlor?

Advies

De Vlor is in de eerste plaats een adviesraad. Hij beoordeelt de beleidsplannen van de overheid en doet zelf voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De raad hanteert hierbij onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke criteria. Hij toetst of voorstellen van de overheid wenselijk, haalbaar en aanvaardbaar zijn voor de onderwijswereld (instellingen en gebruikers) en de samenleving.

Overleg

De Vlor is een overlegforum. De diverse onderwijspartners wisselen er visies en ideeën uit over de organisatie en de toekomst van het onderwijs. Het overleg is praktijkgericht en levert tastbare resultaten op, bijvoorbeeld:

  • visieteksten over actuele onderwijsthema's: armoede en hoger onderwijs, trajectbegeleiding in leren en werken, ...

  • engagementsverklaringen over de meerwaarde van diversiteit in het leerplicht-en hoger onderwijs

Als overlegforum coördineert de Vlor verschillende projecten en de invoering van onderwijsvernieuwingen.

Studie en documentatie

Om oordeelkundig advies te kunnen geven, heeft de Vlor betrouwbare, wetenschappelijke informatie nodig. Hij gebruikt daarvoor bestaande onderzoekresultaten en internationale rapporten. Daarnaast raadpleegt de Vlor geregeld externe experts om met kennis van zaken te kunnen oordelen of om zelf actuele onderwijskundige problemen of thema’s te verkennen. Vaak monden die strategische verkenningen uit in een publicatie.

Als kenniscentrum van onderwijs organiseert de raad regelmatig studiedagen.