Wijs beleid door overleg

De Vlor is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
Lees meer over de Vlor

Nieuws

De school in 2030: bekijk de video

'De school als leer- en werkplek in 2030’ is een prospectief project van de Koning Boudewijnstichting, het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlor.

De verkennende fase (literatuurstudie, interviews en focusgroepen) leidde tot heel wat inzichten, ervaringen, verwachtingen, uitdagingen … voor het onderwijs in 2030.

Onderwijs voor doven en slechthorenden

Verslagboek

Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

In het najaar 2012 organiseerde de Vlor een seminariereeks over het onderwijs, opvoedings- en ondersteuningsaanbod voor dove en slechthorende kinderen en jongeren in het leerplichtonderwijs.

website door wieni met Drupal