Onderwijsaanbod hoger onderwijs

De hogescholen en universiteiten kunnen opleidingen aanbieden die binnen hun onderwijsbevoegdheid liggen. Deze bevoegdheden zijn bij decreet vastgelegd. De beslissing om een nieuwe opleiding te erkennen ligt finaal bij de Vlaamse Regering. Hiervoor moet de erkenningscommissie de macrodoelmatigheidstoets van de voorgestelde opleiding positief beoordelen en moet de NVAO een positief advies uitbrengen over de ingediende Toets Nieuwe Opleidingen. Eens erkend worden de nieuwe opleidingen opgenomen in het hogeronderwijsregister en kunnen ze van start gaan. Binnen de hogescholen en de universiteiten is een moratorium op nieuwe opleidingen afgesproken. Dit wil zeggen dat geen nieuwe bachelor- of masteropleidingen zullen worden geprogrammeerd.

onderwijsaanbod graduaatsopleidingen (hbo5)


Thema's