Onderwijsaanbod hbo5/graduaatsopleidingen

Vanaf 1 september 2019 worden de graduaatsopleidingen (hbo5) die voorheen in het volwassenenonderwijs werden aangeboden, overgeheveld naar de hogescholen. Daarvoor moeten de opleidingen zich omvormen en een ‘Toets Nieuwe Opleiding’ (TNO) doorlopen bij de NVAO. De opleidingen waarvoor er nog geen verwante beroepskwalificatie erkend is, moeten geactualiseerd worden.