Oproep voor wetenschappers: uw visie op onderwijs

De Vlaamse Onderwijsraad doet een oproep aan wetenschappers voor het leveren van een bijdrage aan een reader over visies op onderwijs.

De voorbije jaren doken in discussies in het adviseringsproces in de Vlor verschillende visies op en werd de nood aangevoeld om deze meer te expliciteren en meer bespreekbaar te stellen.

Ook signaleert het onderwijsveld de nood aan inzichten en duiding bij de visies achter standpunten in maatschappelijke debatten en onderwijsbeleidsmaatregelen.

Vanuit de wetenschapswereld klinkt dan weer uit verschillende disciplines de behoefte om zich sterker te mengen in beleidsdiscussies over onderwijs, niet alleen met onderzoeksresultaten, opinies in pers en sociale media, maar ook door het leveren van grondige bijdragen over hun referentiekader en visie op onderwijs en de impact daarvan op de uitwerking naar beleid.   

Hoe en vanuit welk perspectief kijkt u naar onderwijs?

De Vlor roept wetenschappers uit diverse wetenschappelijke disciplines op om een essay te schrijven over hun visie op onderwijs zoals die ook mee richting geeft aan hun onderwijsonderzoek. Centrale vragen zijn: “Wat is voor u goed onderwijs?” en “Wat beschouwt u als de kernopdracht voor onderwijs?”. Dit referentiekader operationaliseren ze aan de hand van concrete beleidsvraagstukken.

Welke uitdagingen en bijhorende oplossingen ziet u voor het onderwijsbeleid?

Een erg actueel vraagstuk, dat zowel leeft op de klasvloer als in onderwijsbeleid, is de vraag hoe het Vlaamse onderwijsbeleid moet omgaan met verschillen tussen leerlingen (of lerenden). Aan wetenschappers wordt gevraagd om vanuit hun perspectief op onderwijs uitdagingen en oplossingen voor te stellen voor dit vraagstuk. Hierbij leggen ze een link met (eigen) onderwijsonderzoek. Daarnaast wordt aan elke wetenschaper gevraagd wat volgens hem/haar de topprioriteit is voor het onderwijsbeleid de komende jaren.

Inspiratie voor het onderwijsbeleid

Met de reader wil de Vlor voor de komende jaren een inspiratieboek maken voor Vlor-leden (stakeholders van onderwijsbeleid: vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en het GO!, onderwijsvakbonden, ouderverenigingen, socio-economische verenigingen, scholieren- en studentenvertegenwoordigers, schooldirecteurs) en voor andere actoren in het onderwijsbeleid.  Het vormt voor wetenschappers een unieke gelegenheid om hun perspectief op onderwijs en onderzoek bij het beleid te brengen. De Vlor wil de variëteit van kijken naar onderwijs naar boven brengen en het debat over onderwijs voeden en verder onderbouwen.

De publicatie is gepland in maart/april 2019 zodat de reader ook inspiratie kan leveren voor de nieuwe Vlaamse Regering. De Vlor koppelt er verschillende initiatieven aan om in debat te gaan met stakeholders, beleidsmakers en wetenschappers over toekomstig onderwijsbeleid. Op die manier wil de Vlor een stevige bijdrage leveren aan de verdere dialoog tussen beleid, praktijk en wetenschap.

Dien een (beknopt) voorstel van bijdrage in tegen 17 augustus 2018

De oproep richt zich naar wetenschappers van hogescholen en universiteiten die actief bezig zijn met onderwijsonderzoek en beschikken over aantoonbare ervaring en expertise op dit vlak.

Interesse? Bezorg ons via het kandidaatsformulier uw coördinaten, kort CV met vermelding van 5 relevante publicaties en een kort abstract (max. 600 woorden). Eind augustus krijgt u bericht of u bent geselecteerd (= garantie op publicatie). Daarna krijgt u tot uiterlijk 16 november om het essay in te sturen.