Taalscreening

Sinds schooljaar 2021-2022 zijn scholen verplicht om het KOALA-instrument te gebruiken: een centrale test om de taalvaardigheid Nederlands van vijfjarige kleuters na te gaan. De Vlor formuleerde eerder al in een advies op eigen initiatief kritische voorwaarden om die taalscreening toe te passen zodat die daadwerkelijk een hefboom kan zijn voor een betere beheersing van het Nederlands. In een nieuw advies koppelt hij ervaringen uit het werkveld terug en geeft hij aanbevelingen mee voor toekomstig beleid.