Studiekosten in het hoger onderwijs

Ondanks de aanzienlijke bedragen die de Vlaamse overheid spendeert aan het onderwijs, is er voor de student nog steeds een substantiële kost verbonden aan deelname aan het hoger onderwijs. Eind 2020 werden de resultaten van de studiekostenmonitor hoger onderwijs gepubliceerd. Dit is het resultaat van een grootschalige studiekostenbevraging bij studenten in het hoger onderwijs. De studie- en leefkosten werden in kaart gebracht volgens verschillende kostenrubrieken. Hierbij werd ook rekening gehouden met diverse factoren: het type onderwijsinstelling hoger onderwijs, het opleidingsdomein, het al dan niet beursstudent zijn, etc. De Vlor vindt dit een erg belangrijk thema en formuleert naar aanleiding van deze publicatie enkele aanbevelingen rond studiekosten in het hoger onderwijs.