STEM-agenda 2030

Met de ‘STEM-agenda 2030’ heeft de Vlaamse regering een opvolger klaar van het STEM-actieplan 2012-2020. De STEM-agenda wil verder inzetten op een hogere instroom in STEM-opleidingen en -loopbanen, op STEM-specialisten, maar ook op het algemeen versterken van STEM-competenties in de ruime maatschappij, de zogenaamde ‘STEM-geletterdheid’.

Het eerder advies van de Vlor (2019) over de opvolger van het STEM-actieplan diende als input voor de nieuwe STEM-agenda.