Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - november 2019

Het decreet Volwassenenonderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs vastlegt op voordracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en de pedagogische begeleidingsdiensten, en na advies van de Vlor.

De Vlor verleent een gunstig advies aan de volgende opleidingsprofielen:

  • Restauratievakman meubel in het studiegebied Meubelmakerij
  • Restauratievakman schrijnwerk in het studiegebied Schrijnwerkerij
  • Kinderbegeleider baby’s en peuters in het studiegebied Specifieke personenzorg
  • Kinderbegeleider schoolgaande kinderen in het studiegebied Specifieke personenzorg

Die opleidingen kunnen gecombineerd worden met een opleiding Aanvullende algemene vorming. Cursisten kunnen de opleidingen dus volgen in een traject dat leidt tot een diploma secundair onderwijs.

Om ze zo goed als mogelijk af te stemmen op het doelpubliek, kunnen een aantal modules van de opleidingen Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen aangeboden worden in een verkort of verlengd traject.

Download hier het volledige advies (PDF, 184.67KB)