Opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs - maart 2020

De Vlor bracht advies uit over zeven opleidingsprofielen uit het studiegebied Administratie (polyvalent administratief ondersteuner, administratief medewerker onthaal, polyvalent administratief medewerker, medisch administratief assistant, HR-assistant, boekhoudkundig assistant en vastgoedassistant), twee opleidingsprofielen uit het studiegebied Horeca (medewerker fastfood en medewerker spoelkeuken), vijf opleidingsprofielen uit het studiegebied Lassen (pijplasser, pijpfitter-monteur, constructielasser, lasser-monteerder en pijpfitter-fabriceur), een opleidingsprofiel uit het studiegebied Logistiek en Verkoop (verpakker), vijf opleidingsprofielen uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit (elektrotechnisch monteur, elektrotechnisch installateur, elektrotechnicus, technicus industriële elektriciteit en installateur gebouwenautomatisering), een opleidingsprofiel uit het studiegebied NT2 richtgraad1-2 (lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerde R1), een opleidingsprofiel uit het studiegebied Ruwbouw (dekvloerlegger) en drie opleidingsprofielen uit het studiegebied Land- en tuinbouw (tuinaanlegger-groenbeheerder, medewerker groen- en tuinaanleg en medewerker groen- en tuinbeheer).

De raad gaf ook advies over de aanpassing van opleidingsprofielen die Noors toevoegen en de uitbreiding van Roemeens mogelijk maken en over een verlengd traject voor Engels Richtgraad 1.

Verder verloop

De nieuwe opleidingen moeten nog een principiële goedkeuring krijgen van de Vlaamse Regering. Mits die goedkeuring kunnen centra voor volwassenenonderwijs die de onderwijsbevoegdheid hebben voor het studiegebied van een van de nieuwe opleidingen, vanaf 1 september 2020 deze opleiding(en) inrichten.

Download hier het volledige advies (PDF, 201.06KB)