Nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs Advies over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen

De eindtermen geven invulling aan de modernisering van de eerste graad van het secundair onderwijs die ingaat op 1 september 2019.